Blini një kupon dhuratë

Ky kupon dhuratë do ti dërgohet me e-mail marrësit të saj pasi ju të paguani për të.

Kuptoj që kuponat dhuratë nuk janë të rimbursueshëm.